Tips för att sätta lister i ditt hem

På Snickare i Göteborg brukar vi säga att ett jobb inte är gjort förrän listerna är på plats. Och det finns faktiskt ett tanke bakom detta. Många slarvar nämligen med listerna, antingen sätter man dem fel eller så sätter man inte upp dem alls. Här följer ett par råd och tips för dig som ska […]

Continue Reading

6 Topptips för isolering i hemmet

Det finns ett uttryck som lyder att allt är lätt när man vet vad man ska göra. En devis som i allra högsta grad gäller arbete med isolering. Använder du rätt produkter när du ska isolera och vet hur du ska böra dig åt, ja, då går det både snabbt och lätt. Är du däremot […]

Continue Reading

Så gör du – Renovering av trappor

Det är inte alltid helt enkelt att bestämma om en sliten trapp är i behov av renovering eller om du ska låta saken bero ett tag till. Lever du i ett äldre hus måste du beakta hela kontexten och ta hänsyn till de tidsmässiga, kulturella aspekterna. Å andra sidan får det inte bli hur slitet […]

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by WooThemes