Byggprojekt som kräver bygglov? Konsultera en arkitekt!

Letar du efter en hantverkare i Göteborg för ett större byggprojekt, kanske ett som kräver byggnadslov och en noggrann planering på många sätt, kan det vara en god idé att först och främst vända sig till en arkitekt.

Vanligen brukar man som kund vilja gå ”pang på rödbetan”, gå till arkitekten och helt sonika be om ”ritningar till ett bygglov”, men då brukar arkitekten ta ett steg tillbaka och insistera på att du börjar från rätt ände. Bygglovet är ju i och för sig viktigt, men bara ett steg i hela projektet. Det är grunden för att få lov att bygga, men beskrivningen som hantverkaren behöver för att kunna genomföra projektet är mycket mer omfattande.

Här följer en enkel steg för steg guide för vad som brukar hända om du konsulterar en arkitekt:

  • Inledningsvis går ni igenom hela projektet och kartlägger förväntningar, funderingar och förutsättningar.
  • Dax för skisser.Det blir säkert flera varianter. Kreativitet och problemlösning brukar vara viktiga egenskaper i detta stadie. Det är skisserna som i slutändan kommer att ligga till grund för de mer detaljerade ritningarna för byggglovet.
  • Vidare i processen kommer arkitekten att upprätta en noggrann rumsbeskrivning vilken kommer att vara en stor hjälp och guide för hantverkaren. Denna beskrivning är även en grundplåt för dig som kund och en utgångspunkt när du ska ta in offerter.

Vid större uppdrag kan arkitekten även göra en projektbeskrivning med fakta om byggnaden ochg vad som ska göras, samt en genomgång av den entreprenad som ska upphandlas och vilka kontroller som ska göras enligt lag.


Som du säkert förstår är det en nästintill oumbärlig hjälp av få tag i rätt arkitekt som kan hjälpa dig med uppdraget. Och visst, arkitekter tar ofta bra betalt för sina tjänster, men det är ingenting jämfört med kostaderna som kan uppstå av att inte göra rätt från början. .

3 viktiga saker när du konsulterar arkitekten

1. För att projektet ska flyta så smidigt som möjligt från början är det viktigt att du själv gör ett gediget grundjobb. Med andra ord: ge alltid arkitekten en ordentligt underlag. Och det behöver inte alltid vara så ”formellt” eller akademiskt. Det kan vara foton, bilder, egna skisser, egna texter och tankar, tidningarklipp, materialprov och så vidare. Var kreativ!

2. Var inte dumsnål. Då är det bättre att vänta tills du har råd att genomföra projektet ordentligt. Tänk alltid långsiktigt och använd material som kommer att stå emot tidens tand.

3. Välj en arkitekt som du känner förtroende för och som är van vid att konsultera privatpersoner. Lyssna noga på alla råd och ställ mycket frågor.