Archive | Tips Hantverkare

Så gör du – Renovering av trappor

Det är inte alltid helt enkelt att bestämma om en sliten trapp är i behov av renovering eller om du ska låta saken bero ett tag till. Lever du i ett äldre hus måste du beakta hela kontexten och ta hänsyn till de tidsmässiga, kulturella aspekterna. Å andra sidan får det inte bli hur slitet […]

Continue Reading

Hantverkare & Lagen

Vad säger konsumenttjänstlagen om rättigheter och skyldigheter när du anlitar en hantverkare? För det första. Hantverkare bedriver en affärsverksamhet. De är, formellt och lagligt sett, näringsidkare. Detta innebär att deras verksamhet, dess skyldigheter och rättigheter, regleras i Konsumenttjänstlagen. Som med alla lagar finns det undantag, snårigheter och passager som är öppna för tolkning (därför blir […]

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by WooThemes