Handikappanpassat och assistansföretag – ett annorlunda uppdrag

För inte alltför länge sedan fick vi in en förfrågan på ett uppdrag som handlade om bostadsanpassning. Detta är en form av anpassning som gäller personer med funktionsnedsättningar, och som genom bostadsanpassning får möjlighet att underlätta sitt liv och överkomma funktionshinder i vardagen.

Rent konkret kan det handla om massor av olika åtgärder i hemmet, och den enda ”vägledning” som finns är egentligen individens specifika behov. Det är alltså den som lever med funktionshindret som i första hand bestämmer vilken slags bostadsanpassning som kan vara aktuell.

bostadsanpassning-gbg

Hur går det till? (Och vart vänder man sig?)

En spontan reaktion är att många, inklusive anhöriga till personer som har personlig assistans, samt assistansbolagen som administrera mycket av personens daglig göromål, har en relativt låg kännedom om hur det här med bostadsanpassning går till.

Den absolut vanligaste frågan är vart man vänder sig?

Det vanligaste är att börja med att ansöka om bidrag till anpassning hos kommunen. Göteborgs kommun skriver exempelvis såhär om syftet med detta stöd är:

Med hjälp av bidraget kan du få din bostad anpassad till dina behov så att du kan bo kvar. Du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta dig in i och ut ur bostaden.

Läs mer här på Goteborg.se

Vidare är det som sagt den som söker bidraget, som ska definiera behovet.

Här är några anpassningar som kan bli aktuella:

  • bredda och anpassa dörröppningar
  • ta bort trösklar eller liknande som hindrar smidig framkomst
  • bygga en passande dusch i stället för badkar
  • bygga ramp till entrén
  • installera automatiska dörröppnare och specialhissar
  • ändra höjder på bänkar och köksskåp
  • anpassa belysning för vissa ändamål

Detta är dock bara förslag, och givetvis finns andra byggmoment och anpassningar som kan bli aktuella.

Fråga assistansföretag

Ett annat sätt att inleda processen är att fråga sitt assistansföretag om det finns utrymme i budgeten för vissa anpassning. Detta är dock mindre vanligt, eftersom dessa anpassningar kan bli dyra. Men det kan också finnas en tanke att spara en viss andel av assistansersättning till sådana anpassningar. Inte minst om man fått avslag på sitt bidrag. Några generella regler finns inte här, utan det får varje person som har personlig assistans göra upp med sitt assistansföretag.

Kan ansöka retroaktivt

Det ska också nämnas att det går att ansöka om bidrag retroaktivt, dvs efter att man gjort renoveringar i hemmet med detta syfte. Såhär skriver Göteborgs kommun om detta:

Då måste du bifoga en kopia på fakturan eller kvittot och ett intyg från en arbetsterapeut eller läkare som styrker att behovet av anpassningen var nödvändigt vid tidpunkten för utförandet. Beroende på vilken åtgärd du ansöker om kan du också behöva visa hur bostaden såg ut innan anpassningen utfördes.

Film om Peter som fick bostadsanpassning efter ryggmärgsskada