Hantverkare & Lagen

Vad säger konsumenttjänstlagen om rättigheter och skyldigheter när du anlitar en hantverkare?

För det första. Hantverkare bedriver en affärsverksamhet. De är, formellt och lagligt sett, näringsidkare. Detta innebär att deras verksamhet, dess skyldigheter och rättigheter, regleras i Konsumenttjänstlagen. Som med alla lagar finns det undantag, snårigheter och passager som är öppna för tolkning (därför blir det ibland rättstvister och dylika tråkigheter) men som konsument kan det vara bra att känna till grunderna i Konsumenttjänstlagen. Framförallt är det bra att känna till vad denna lag innebär för dig som vill anlita en hantverkare i Göteborg – eller varsomhelst i Sverige.

Här följer därför några viktiga punkter.

Konsumenttjänstlagen & anlita hantverkare

– Först och främst kan det vara bra att påpeka att konsumenttjänstlagen inte gäller vid svartjobb. Du kan alltså inte hänvisa till denna lag, eller till någon annan formell lag/myndighet alls om du använt dig av svartjobbare.

– Det står klart och tydligt i Konsumenttjänstlagen att jobbet som din hantverkare utför ska vara fackmässigt och utfört med ”tillbörlig omsorg”. Detta innebär precis vad det låter som: att du ska förvänta dig ett jobb som är professionellt utfört, fackmässsigt.

– Hantverkaren ska kommunicera med kunden och tillhandahålla material och resurser. Planeringen av jobbet ska ske med aktsamhet och hänsyn tagit till den nuvarande byggnanden. Hantverkaren får inte dupera kunden och ge förslag på onödiga (och kostsamma) åtgärder, arbetssätt och lösningar.

Praxis att ge goda råd
– Det tillhör god sed att hantverkaren ger dig råd om hur du själv kan förbereda arbetet på bästa sätt. Det ingår även i hantverkarens uppdrag av avråda dig från olämpliga lösningar och arbetssätt.

– Arbetet får aldrig innebära en säkerhetsrisk.

– Om projektet blir försenat eller inte kommer igång alls, kan du som kund kräva att arbetet görs klart inom en viss tid eller häva avtalet. Du kan även kräva skadestånd.

– Du har alltid rätt att avbeställa innan arbetet har påbörjats. Men om du skulle ångra dig när arbetet redan är igång, har hantverkaren rätt att få betalt för arbetet som hittills är utfört; men också för sådant arbete som återstår och som inte går att avbryta. Det måste till exempels kanske städas eller tas ner byggnadsställningar eller fås betala för material som redan har beställts och köpts.

– Även professionell hantverkare trampar i klaveret ibland, gör fel, klantar sig. Det är därför viktigt att som kund påpeka felet direkt och reklamera. Hantverkaren ska då rätta till felet utan ytterligare kostnader för dig. Om det uppstår konflikt härvidlag kan du anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden.