Råd för Priser & Offerter

En bra utgångspunkt för att få ett bra pris när du ska anlita en snickare i Göteborg är att ta in offerter och prisuppgifter från flera företag och snickare. Se bara till att du jämför samma saker och var alltid så tydlig och konkret som möjligt med vad som ingår i uppdraget.

Vad gäller priser för hantverkstjänster kan man vidare säga att det finns 3 olika ”prissättningar” som är vedertagna i branschen: Fast pris, ungefärligt pris och rörligt pris (kallas även för ”löpande räkning”). Vilket du som kund ska välja är förstås omöjligt att dra några generella slutsatser om, men det kan vara bra att upplysningsvis få råda på vad de olika prissättnigarna innebär.

Fast pris
Det finns egentligen bara ett riktmärke för när du fått ett fast pris från en hantverkare: detta pris gäller och får inte överskridas! Dock gäller priset de tjänster och det material som står specificerat i offerten. Tillkommer andra tillägg ”under resans gång” så behöver förstås det fasta priset justeras med de nya tilläggen.

Ungefärligt pris
Ett ungefärligt pris får maximalt överskridas med 15 procent av det ursprungliga priset. Vi kan ta ett exempel. Om du får en offert på 50 000 kr i cirkapris, ungefärligt pris, får detta max gå på 57 500 kr i slutfaktura, såvida det inte tillkommit andra tillägg eller tjänster under arbetet.

Löpande pris
Det brukar aldrig vara rekommenderat att köra ett löpande pris, speciellt inte ur kundperspektiv. Ett löpande pris är nämligen precis vad det låter som och kan sluta på vad som helst. Det enda ”taket” reglerat enligt lag är om priset i slutändan blir ”oskäligt” och det är väldigt högt i det taket.

Gäller löpande pris får hantverkaren på eget bevåg utföra tilläggsarbeten om det finns skäl att tro att du som kund vill ha detta tilläggsarbete utfört. Om det finns ”skäl för tilläggsarbete” är alltså en fråga om tolkning från hantverkaren och, som du säkert kan förstå, en grogrund för konflikter.


Vår grundrekommendation är att du alltid utgår från en fast prissättning och håller en kontinuerlig dialog med hantverkaren om merjobb och tilläggsarbeten är nödvändiga. Det är också viktigt att du noga tänker igenom vad som ingår i offerten och försöker förutse vilka eventuella tilläggsjobb som kan bli aktuella.