Så gör du när du tar in offerter från hantverkare

Du som står i begrepp att anlita en hantverkare vill såklart ha ett bra pris. Men, att ta in offerter och få bästa pris på hantverkare till en given kvalitet, är också det moment där de flesta konsumenter går vilse. Pris, avtal och risken att råka ut för oseriösa svartjobbare kan vara knepigt att bemästra, särskild om du som kund har en begränsad kunskap om branschen för hantverkare och snickare.

Det enklast i sammanhanget när du letar efter ett byggföretag i Göteborg med omnejd är förstås att använda vår kostnadsfria offertförmedling. Då vet du att du endast får offerter från etablerade firmor.

Men för dig som vill få leta mer kött på benen följer här 2 grundtips för att ta in offerter och jämföra priser:

1. Sortera bort Svartjobbare
En absolut grund när du tar in offerter och jämför priser att omedelbart sortera bort hantverkare som implicit eller explicit pratar svartjobb. Varför? Du kan läsa mer om detta i vår artikel om 4 anledningar att inte anlita svartjobbare.

2. Ta in skriftliga offferter
En annan bra utgångspunkt är att alltid ta in skriftliga offerter. Det finns inget juridiskt krav på att du MÅSTE ta in skriftliga offerter, men det krävs inte att man är ett geni för att förstå att en skriftlig offert garanterar ”missförstånd” och är ett dokument du alltid kan referera till vid eventuella konflikter. Med ett skriftligt dokument har du som kund en lagligt konsumentskydd vilket ger dig rätt att reklamera arbeten eller påpeka fel och brister. Finns inga skriftliga underlag så kan ord stå mot ord, vilket såklart gör utkomsten av konflikter väldigt oförutsägbara.

Ta in offerter – så gör du steg för steg!

Här följer en steg för steg guide när du ska ta in offerter från hantverkare i Göteborg.

  • Börja med att noga sätta samman vad som ska ingå i offerten. Som man ropar får man svar brukar det heta, vilket i allra högsta grad gäller offertförfrågningar.
  • Ta in offerter från flera hantverkare och företag. I detta ingår även att hantverkaren eller hantverkarena kommer hem till dig och tittar, att du förklarar uppdraget och även att du får en inblick i mer subjektiva värden såsom personkemi och kommunikation med hantverkaren.
  • Som sagt tidigare ska hantverkarens slutoffert vara skriftlig. Godta inte bara muntliga besked. Vidare ska offerten vara så detaljerad som arbetet kräver och ha en distinktion mellan material och tjänster.
  • Vad gäller ROT-avdraget bör du noga undersöka vad som gäller i offerten. Vissa hantverkare sätter priser med ROT-avdrag, andra utan. Eftersom det handlar om upp till 50% av kostnaden är det såklart superviktigt att du vet vad som gäller.
  • När du granskar offerterna: titta noga på offertens uppgifter om material, virkesstorlekar, kvaliteter och dylikt. Allt detta kan vara väsentligt för priset på din offert och en hantverkare kanske har missat något som är väsentligt för dig. Var inte rädd för att ställa frågor!
  • Kolla tidsaspekten! Hur länge gäller offerten? När kan arbetet påbörjas respektive avslutas? Det är ingen överdrift att påstå att hantverkare ofta är stressade med många jobb på agendan. Därför är det upp till dig att noga kolla tiderna för arbetet och vad som kan förväntas.