Villkor för tjänsten

Genom att använda vår offerttjänst så godkänner du som användare följande:
Att vi skickar dina uppgifter vidare till 3:e part, i detta fall företag inom branschen för bygg-och hantverk.
Att vi lagrar dina uppgifter elektroniskt.

Så används din information till tredje part
Informationen skickas ut till maximalt fem företag som vi anser kunna matcha dina behov.

Tjänsten som sådan innehåller inga förpliktelser – alltså inga köpkrav.

snickaregoteborg.com följer lagen för hantering av personuppgifter.

snickaregoteborg.com inte på något vis part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan dig som användare och leverantörer. Detta innebär bland annat att vi inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppkomma mellan användare och leverantör, t.ex. gällande utfört arbete, skador, fel eller uteblivna betalningar.

snickaregoteborg.com kan inte garantera att användaren får offerter på sitt uppdrag.

Cookies
Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Vi använder Cookies för att bättre förstå våra besökares användarmönster, och använda denna information för att skapa en bättre och mer optimal webbplats.