Renovering av trappor

Det är inte alltid helt enkelt att bestämma om en sliten trapp är i behov av renovering eller om du ska låta saken bero ett tag till.

Lever du i ett äldre hus måste du beakta hela kontexten och ta hänsyn till de tidsmässiga, kulturella aspekterna. Å andra sidan får det inte bli hur slitet som helst och en definitiv gräns är när det inte länge handlar om det estetiska utan om det säkerhetsmässiga.

En trappa ska vara säker. Är det risk för att någon halkar och skadar sig, så är det definitivt dax att renovera, en tumregel som varje hantverkare i Göteborg både har sett brukas…och missbrukas.

Renovering om trappan är sliten

Vid slitage och slitna trappset innebär renoveringen att stegnosen lyfts tillbaka till sin ursprungliga höjd. En metod som fungerar oavsett om trappan är lackad eller målad. Eller om stegen ska täckas med parkett eller matta eller liknande.

Men själva arbetsprocessen kan utföras på olika sätt. Här följer några alternativ för dig som hemma-hantverkare.

Djupa plansteg – limma fyrkantslist
Såvida plansteget är tillräckligt djupa och om du ämnar måla eller klä dem, kan du limma och skruva fast en såkallad fyrkantslist utanpå stegets främre kant. Därefter så spacklar du slitytan i samma nivå som listen för ett jämt resultat.

Såga stegnosen
Ett fullgott alternativ är att såga in i stegnosen på båda sidor om det slitna området och precis som djupt som slitaget kräver. Hugg sen bort träet mellan sågspåren med ett stämjärn och limma och skriva fast med en utfyllnadslist. Ska du måla trappan bör denna list vara av ek, men om du tänker lägga på något slags belägg duger det med en vanlig, och billigare, furulist.

Lacka trappan?
Har du tänkt att lacka din trappa, vilket är ganska populärt idag bland villägare, behöver du använda ett hårtträslag som material; exempelvis ek.

Du kan också räkna med att lägga en hel del energi på att få snygga tillpassningar. Precis som ett golv behöver du ytbehandla en trappa som ska lackas men en trappa slits hårdare än ett golv och behöver därför minst en extra strykning!

  • Börja med att tvätta trappan noga, både plansteg och vangstycken, och matta ytorna med slip-papper.
  • Bart trä stryker du med utspädd lack eller målarfärg och putsa sen lätt efter torkning.
  • Lägg på minst tre lager lack eller färg och putsa lätt mellan strykningarna.
  • Även om du vill ha matt lack i strykningen, bör de mellanliggande vara blanka eftersom blank lack är starkare än matt.