Så sätter du träpanel på fondvägg

Du behöver inte ha speciellt mycket snickarkunskaper eller hantverkskapital bakom pannbenet för att sätta upp en träpanel som fondvägg.

I tid kan du, såvida du har ett visst kunnande med hammaren, räkna med ungefär två dagar för projektet – är du mer novis ska du snarare räkna med det dubbla, alltså fyra dagar.

Förbered dig

Börja med att mäta upp väggen du ska sätta upp träpanelen på.

Fundera på vilken slags tjocklek och variant av träpanel som passar väggen ifråga. Därefter är det dags att skaffa material.

Material

Du kan exempelvis välja slätspont, och då blir väggen …ja, slät. Med falsade eller spårade paneler blir väggen randig vågrätt eller lodrätt, om man inte sätter panelen med en lutning. Är det frågan om en vägg av trä eller spånskiva kan du spika ”rakt på” i underlaget.

Annars är det en god idé, eller rättare sagt en nödvändighet, att sätta upp spiklister att fästa panelen på – kolla med bygghandeln vilken dimension som passar dig vägg.

Oftast är panelen paketerad i längder på bygghandeln och du kan hitta vilken storlek det är frågan om på själva paketeringen.
Givetvis bör du kolla så längden täcker hela vägen upp och då utan att skarva. Fråga personalen om råd om du känner dig osäker.

En nödvändighet i själva verktygslådan är förutom hammare, måttband, skruvdragare, borrmaskin och ett vinkeljärn att inverstera i en riktigt bra geringssåg. Då får du fina kantera på dina paneler och kommer enkelt kunna justera passformen. En bra geringssåg är överhuvudtaget en god investering för dig som hemmafixare.

Så gör du:

Steg 1. Börja med att sätta upp spikreglerna på väggen. Använd ett vattenpass för att få det rakt.

Steg 2. Därefter är det dax att påbörja själva panelsättningen. Börja från vänster hörna. Det är superviktigt att första brädan spikas lodrätt, blir denna sne så kommer denna skevhet att bli värre och värre ju fler bräder du sätter upp. Är själva sidoväggen som du sätter upp första brädan på inte lodrät så är det bara att justera brädkanten.

Steg 3. När första brädan är på plats trycker du i nästa bräda i notspåret och fäster den med spik (eller clips) i sponten. En tumregel är att använda 4 spikar per bräda. Clips är att rekommendera för dig som inte är bekväm med hammaren och ett bra sätt att få ett snyggt resultat.