Sotare

Vägledning till skorstensfejarmästare

Att hitta en sotare i Göteborg (eller skorstensfejarmästare som är det lite tjusigare namnet) är enkelt.

Det finns gott om duktiga sotare på västkusten och på den här sidan tipsar vi om flera företag som vi hört mycket gott om. Det första vi ska börja med är att titta lite närmare på vad du bör tänka på för att säkra din eldstad.

Några tips för säker eldstad!
När är det hög tid att ta hjälp av en sotare? För det första handlar det om säkerhet och att vara proaktiv – att ta tag i problemen med för mycket sot innan en olycka sker.

Med för mycket sot i rökkanalerna på din skorsten finns det risk för så kallad sotbrand. Vid sotbrand blir temperaturen i skorstenen utan större motstånd tusen grader.

En temperatur som snabbt kan orsaka överhettning…och brand i huset. Och, sålunda: för att minimera risken för sotbrand behöver en professionell sotare rengöra skorstenen med jämna mellanrum. Det står också i räddningstjänstlagen att alla är skyldiga att låta en sotare kontrollera brandsäkerheten och skyddet i skorstenen och eldstaden enligt de regler som Räddningsverket låtit instifta.

Hisingens Sotningsdistrikt

Vi tänkte börja med Hisingens Sotningsdistrikt som fixar av sotning och tillkommande brandskyddskontroll: inte ”bara” på Hisingen utan även på flera andra ställen i Göteborgs stad. Vid sidan om verksamheten med sotning av eldstäder och imkanaler är företag verksamma inom ventilation och olika sorters besiktningar. Hisingens Sotningsdistrikt har ett certifierat Kvalitets- och Miljö- Ledningssystem.

Hemsida: www.hisingenssotningsdistrikt.se

Mölndalssotarna

Är du bosatt i Mölndal eller Härryda rekommenderar vi att du tar kontakt med Mölndal & Härryda Sotarna. Företaget har ett tiotal anställda och är medlemmar i Sveriges Skorstensfejaremästes riksförbund vilket är en given kvalitetsstämpel i sammanhanget.

Företaget erbjuder flera tjänster såsom exempelvis sotning, brandskyddskontroller, besiktning av rökkanaler, besiktning av imkanaler och totalrensning av ventilation.

Hemsida: www.molndalssotarna.se

Tips för att kontrollera och säkra din eldstad

  • Först och främst ska du undersöka om din eldstad är lämplig för att elda med ved överhuvudtaget; även kontrollera om det krävs en bygganmälan i din kommun för typen av eldstad.
  • Chansa aldrig! Och montera bara in eldstäder som är godkända, det vill säga som uppfyller kraven för vedeldning. Så kallade P-märkta eldstäder eller Typgodkända eldstäder är godkända.
  • Vanligare blir även de så kallade CE-märkningen som visar att tillverkare intygar att gällande krav enligt EG-direktiven är uppfyllda för eldstaden. En CE-märkt eldstad ska ha en handling som visar vilka specifika direktiv som är uppfyllda. Denna handling ska finnas på svenska, liksom driftsanvisningar – och monteringsanvisningar.